21 Eylül Alzheimer Günü

İnsanların yaşları ilerledikçe ortaya çıkma olasılığı artan hastalıklardan bir tanesi Alzheimer’dır. Her yıl 21 Eylül tarihinde düzenlenen Alzheimer günü ise bu hastalık ile ilgili farkındalığı biraz daha arttırmak ve hem hastaları hem de hasta yakınlarını daha iyi anlamak için çok önemli fırsattır.

Alzheimer Nedir?

Alzheimer Günü

Alzheimer Günü

Alzheimer, yaşlılıkla birlikte görülen ve kişilerin bir takım zihinsel ve davranışsal sorunlar yaşamasına neden olan bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın en önemli özelliklerinden birisi kişilerin geçmişi unutmalarıdır. Hastalığın nedeni ise beynin belli noktalarından biriken proteinlere bağlı olarak sinirler arasındaki haberleşmenin kesilmesidir.

Alzheimer hastalığının farklı belirtileri vardır fakat bunların başında unutkanlık gelir. Önce yakın zamanı unutma daha sonra da yeni bilgiler yaşamada güçlük yaşama diğer önemli belirtilerdendir. Bu aşamadan sonra belirtiler ruhsal ve zihinsel olarak sınıflandırılabilir. (1)

Alzheimer Hastalığının Tanısı

Genellikle 65 yaş üstü kişilerde görülen bu hastalığın görülme oranı ise yaş ilerledikçe artmaktadır. 65 yaş üstündeki 15 kişiden birisinde bu hastalık görülürken 85 yaşından sonra ise her 2 kişiden birisinde görülür. Alzheimer günü bu insanları anlamak için düzenlenmektedir.

Bu hastalığın belirtileri çok fazla olsa dahi mutlaka laboratuvar testleri sonucunda tanının konulması gerekir. Bu testler sonucunda %90 oranından doğru tanı konulabilmektedir. Bu tanılara göre dünya üzerinde 20 milyon civarında Alzheimer hastası bulunmaktadır. Ülkemizdeki sayısı ise 300 bin civarındadır.

Hastalığın genel seyrinin yavaş olduğu söylenebilir. Fakat maalesef tedavisi bulunmamaktadır. Hastalığa karşı uygulanacak olan tedavi hastalığın ilerleme hızını düşürmede etkilidir.

Alzheimer Yakını Olmak

Alzheimer günü içerisinde hastaların durumu dikkat çektiği gibi hasta yakınlarının da durumu dikkat çekmektedir. Aile içerisinde sevilen birisine Alzheimer tanısı konması, bütün aileyi derinden sarsar ve belki de yıkar. O kişinin geçmişi hatırlamayacağı, çocuklarının adını unutacağı, eşine seslenemeyeceği düşünüldüğünde ailenin yaşadığı durum çok daha net bir şekilde anlaşılabilir.

Ailenin yaşadığı ilk psikolojik şok sonrasında bir takım sorunların yaşanması muhtemeldir. Aile içi çatışma, anlaşmazlıklar bu hastalıkla birlikte ortaya çıkabilir. Bunun nedeni ise yaşanan durumu kabullenmeme ya da ne yapacağını bilememe ile ilgilidir. Fakat hasta yakınlarının bu tür konuları geride bırakıp hastalıkla mücadeleye yoğunlaşmaları gerekmektedir. Bu da ayrı bir zorluktur.

Hasta Yakınlarının Yapması Gerekenler

Hasta yakınlarının daha iyi anlamak için 21 Eylül’de düzenlenen Alzheimer Günü, bir takım farkındalıklar oluşturmak için çok önemlidir. Aileler, yaşamış oldukları sıkıntıları ve bu hastalığın zorluklarını bu günde anlatmalı ve insanların Alzheimer hastalarına karşı daha duyarlı olmasını sağlamalıdır. Çünkü çevreden gelecek olan küçük destekler hasta yakınları için çok önemlidir. Hasta yakınlarının çektiği zorlukları anlamak dahi destektir.

Hasta yakınlarının bu hastalıkla mücadele için mutlaka sorumluluğu paylaşması gerekir. Aile içerisindeki bireylerle konuşularak görev dağılımı yapılmalıdır. Tek bir kişinin hasta ile ilgilenmesi son derece zordur ve belki de imkansızdır. Bundan dolayı kimsenin tek bırakılmaması ve mutlak surette hastaya bakacak olan kişi ya da kişilere destek olması gerekir.

Hastalık ile mücadele eden hasta yakınlarının düzenli buluşmalar gerçekleştirerek planlama yapması gerekmektedir. Böylece bu süreçte yaşanan sorunlar çözülebilir. Bunun için ise herkesin dürüst olması ve yaşadığı sorunu söylemesi gerekir. Aksi durumda bilinmeyen sorun giderek daha da büyüyecektir. Alzheimer günü gibi özel zamanlar mutlaka kullanılmalı ve bu noktada deneyimler paylaşılmalıdır.

Hastalık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususların başında destek alınması gelmektedir. Bu noktada destek almaktan çekinilmemesi gerekir. Aksi durumda hastalık ile mücadele çok daha zor olacaktır.