Alzheimer Belirtileri Testi Nasıl Yapılır?

Kişilerin beyinsel yetilerini ve daha sonra ise işlevsel yetilerini kaybetmesi durumunda ortaya çıkan hastalık Alzheimer olarak değerlendirilir. Kişilerin hastalığa yakalanıp yakalanmadığını belirlemek adına Alzheimer belirtileri testi ve muayeneler yapılır. Özellikle de 60 yaşı aşan kişilerde daha sık görülür ve hastanın tüm yaşamını olumsuz etkiler. İlerleyen evrelerde hasta kendisine bakan kişiye ya da evde yaşayan insanların yaşam biçimine olumsuz yansıyacaktır.

Ön Muayene Testi ve Nöropsikolojik Testler

Alzheimer belirtilerini ortaya çıkarmak için bazı testler yapılabilir. Bu testler tıbbi testlerin yanında tıbbı olmayan testler de olabilir. Ancak Alzheimer testleri arasında en doğru olanlar tıbbi testlerdir. Bu hastalığa dair belli belirtiler alıyorsanız Alzheimer belirtileri testi yaparak sonuç hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Ancak her türlü testten önce doktorun yapacağı ön muayene testi sırasında hastanın ya da hasta yakınının beyanları dikkatlice dinlenir, çekirdek bulguya ulaşmaya çalışılır. Doktor Alzheimer belirtileri testi sırasında net bir bulgu edinirse diğer testlere geçer.

Nörofizyolojik Testler

Alzheimer Belirtileri Testi
Alzheimer Belirtileri Testi

Hastalara doktor tarafından gerekli bulgulara ulaşmak adına psikolog tarafından mini mental durum testi, tarama testi, çekirdek bulgunun ortaya çıkıp çıkmadığına bakmak adına da nöropsikolojik testler uygulanabilir. Bu testler ise hastanın hafızası, günlük hayattaki davranış biçimi ve davranışlarında ortaya çıkan somut verilere dayanan farklı testler uygulanabilir. Alzheimer belirtileri testi için başvuran kişilere yapılan testlerden biri de nörofizyolojik testlerdir. Bu test sırasında incelemeler ayırıcı tanı özelliği taşır ve bu yüzden teşhis için son derece önemli testlerdir.

Mini Mental Testler

Bu test sırasında hesaplama ve dikkat kabiliyeti, hafızanın genel durumu, konuşma yeteneği ve hatırlama gibi 5 ana başlıkta inceleme yapılır. Alzheimer belirtileri testi 11 maddeden meydana gelir ve 30 puan üzerinden değerlendirme yapılır. 34-30 arası normal test sonucudur. 24 değerinin altında kalan durumlarda ise kognitif bozukluk olduğuna işaret ettiği kabul edilir.

Radyolojik İncelemeler

Radyolojik Alzheimer belirtileri testi bilgisayarlı tomografi ya da MR ile beynin tutulan bölgeleri belirlenir. Ancak baz durumlarda beynin kaybedilen bölümünün ölçüsünü belirlemek adına fonsiyonel MR ya da volümetrik NR de kullanılabilir.