Alzheimer, Diyabet ve Depresyon Bağlantısı

Demans ve Alzheimer hastalığı, özellikle yaşlı yetişkinler arasında yaygın akıl sağlığı durumlarıdır. 65 yaş üstü dokuz kişiden birinin Alzheimer hastalığından muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Aynı şekilde birçok insan da diyabet ve depresyon sorunlarını çok sık yaşamaktadır.

Diyabet ve Depresyon Alzheimerla Bağlantılı

Depresyon aynı zamanda beş büyük yetişkinden yaklaşık bir tanesini etkileyen yaygın bir akıl hastalığıdır. Özellikle, majör depresyon tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde yedisini etkiler. Depresyon, aynı zamanda, nüfusunun yaklaşık yüzde yetmişini etkileyen diyabetle de bağlantılıdır.

Amerikan Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanan yakın tarihli bir meta-analizde, University College London’daki araştırmacılar, hafif bilişsel bozukluğu (MCI) olan kişilerin, özellikle de diyabet veya depresyon geçirdiklerinde, bunama risklerinin yüksek olduğunu tespit ettiler. MCI demansın bir habercisi olarak kabul ediliyor. HBB’si olanların yaklaşık %46’sı üç yıl içinde demans geliştirmekte. İnceleme, 62 çalışmanın verilerini analiz etmiş ve MCI ile 15.950 kişiyi izlemiştir. MCI ayrıca diyabet hastası olanların %65’inde demansa ilerlemiştir. Depresyon gibi psikiyatrik belirtileri olan kişiler için de demans geliştirme olasılığı iki katına çıkmıştı.

Bu koşullar birbiriyle bağlıysa, belki de doğal tedavileri de bağlanabilir! Bazı besin eksiklikleri, demans, diyabet ve depresyon için diğer olası tedaviler arasında bir bağlantı bulmak ve ortak bir tedavi geliştirmek mümkün olabilir.