Alzheimer her yaşta ortaya çıkabilse de genellikle 65 yaşından itibaren görülmeye başlamaktadır. Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi olmadığından, ortaya çıktıktan […]

İnsanların fizyolojik yapıları gereği yaşları ilerledikçe uyku sorunları yaşaması normaldir. Demanslı kişilerde ise uyku sorunları daha sık görülmektedir. Yapılan araştırmalarda […]

Unutkanlık hastalığı genellikle yaşlı kimselerde daha sık görülse de, orta yaşlardaki bireylerde de önemli ölçüde görülen hastalıklardan birisidir. Ayrıca unutkanlık […]

Alzheimer hastalığı son yıllarda ülkemizde büyük oranda artış gösterdi. Bu durum da Alzheimera neden olan faktörler hakkında bilgi edinilmesini zorunlu […]

Alzheimer hastalığı her ne kadar kişinin birçok aktivitesini ve anlama yeteneğini kısıtlasa da hastanın kişiliğine saygı gösterilmelidir. Alzheimer hastasını anlamak […]

Demans adıyla da anılan bunama hastalığı, özellikle 50 yaş üzeri kişilerde daha sık görülen bir yaşlılık hastalığıdır diyebiliriz. Yazımızın devamında […]

Alzheimer; farklı davranış sorunlarının yaşandığı, demans tipi bir hastalıktır. Demans hastalığı son evresi en zor dönem olup, ölümle sonuçlanmaktadır. Peki, […]

İleri derecede yakın zamanı unutma hastalığı diyebileceğimiz Alzheimer, ilerleyen evrelerde hasta ve bakımını üstlenen kişiler için sosyal hayatı etkileyen hastalıkların […]

Zihinsel becerilerin hastalığa bağlı olarak zayıflama durumu olarak kabul edilen Demans, her yaşta görülebilecek hastalıklardan birisidir. Demans hakkında en sık […]