Alzheimer Hastaları Neden Ölür?

Alzheimer; farklı davranış sorunlarının yaşandığı, demans tipi bir hastalıktır. Demans hastalığı son evresi en zor dönem olup, ölümle sonuçlanmaktadır. Peki, Alzheimer hastaları neden ölür? Hastalığın genel anlamda ölümcül bir hastalık olmamasına rağmen, Alzheimer hastalarının ölme sebepleri nelerdir? Tüm bu soruların cevapları ve hastalık hakkındaki tüm detaylar, yazımızın devamında yer almaktadır.

Hastalığın her evresi ölümle sonuçlanmayıp, en son evrede aşağıdaki sürecin yaşanması, hastanın ölümüne neden olmaktadır. Maalesef ki hastalıkla ilgili bir bulguya ulaşan birçok insan, Alzheimer  hastaları neden ölür? Sorusunun cevabını aramaya başlamaktadır. Bu sorunun cevabından önce, hastalığın ilerlemesini etkilemek için yapılması gerekenler, yenmesi gereken besin kaynakları ve diğer çözüm bulmaya yönelik araştırmalar yapılmalıdır.

Alzheimer Nasıl İlerler?

Alzheimer Hastaları Neden Ölür

Alzheimer Hastaları Neden Ölür?

Birbirinden farklı birçok Alzheimer nedenleri olduğu düşünülse de, hastalığın kesin bir nedeni henüz bilinmemektedir. Alzheimer özellikle 60 yaşın üzerindeki hastalarda daha sık görülmekte olup, yavaş bir şekilde ilerlemektedir. Her evrede hastalık daha kötüye giderek, demans hastalığı son evresi ölümle sonuçlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise, hastanın yaşamını idame ettirebilmesi için yatağa ve bir başkasının yardımına tam olarak bağımlı olmasıdır.

Her ne kadar yaşlılarda görülme oranı yüksek olsa da, yaşlılığın doğal bir parçası değildir. Alzheimer hastalığından korunmak için birçok yöntem bulunsa da, hastalığa yakalandıktan sonra kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Kullanılan tedavi yöntemleri ve ilaçlar ise, hastalığın hızlı ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatmaktadır.

Alzheimer Nedenleri Nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Alzheimer  nedenleri tam olarak bilinmese de, yapılan çalışmalar hastalığın nedenleri hakkında bir takım bulgulara ulaşmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Alzheimer  nedenleri, aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.

  • Yaş faktörü başlı başına bir neden olmasa da, diğer faktörler ile birleştiğinde önemini artırmaktadır. 60 yaşın üzerindeki insanlarda daha sık görülen hastalık, yaşın ilerlemesi ile birlikte görülme sıklığını artırmaktadır.
  • Genetik faktörlerde, Alzheimer sebepleri arasında gösterilmektedir. Ailesinde Alzheimer  hastalığı görülmüş kişilerin bu hastalığa yakalanma riski, ailesinde daha önce böyle bir hastalık görülmemiş kişilere göre daha fazladır.
  • Östrojen kullanımı da, hastalığın nedenleri arasında görülmektedir. Kadınlarda daha fazla görülme sebebi, buna bağlanmaktadır. Bu kanıya menopoz sonrasında östrojen desteği alan kadınlarda, Alzheimer görülme oranının daha yüksek olması sebebiyle varılmaktadır.
  • Aşırı kilo nedeniyle görülen tip-2 şeker hastalığı da, Alzheimer sebepleri arasında gösterilmektedir.
  • Yüksek tansiyonu bulunan kişilerin, bulunmayan kişilere göre Alzheimer olma riski daha fazladır.
  • Down sendromu bulunan kişilerin, hastalığa yakalanma riskinin daha fazla olduğu saptanmıştır.
  • Kötü uyku alışkanlıkları ve farklı uyku problemlerini uzun süre yaşayan insanlarda, Alzheimer olma riski daha fazladır.
  • Yapılan araştırmalarda, sigara tiryakilerinin hastalığa yakalanma riskinin daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. (1)

Demans Hastalığının Son Evresi

Alzheimer hastaları neden ölür? Sorusunun cevabını vermeden önce, demans hastalığının son evresi hakkında bilgi sahibi olmak daha aydınlatıcı olacaktır. Alzheimer  hastalığının son evresi, hasta, bakımını yapan kişi ve diğer aile bireyleri için, oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Çünkü hasta bu evrede, tamamen başkasının yardımına bağımlı bir şekilde yaşar.

Kişisel hiçbir aktivitesini yerine getiremeyen hasta, tuvalet, banyo, kıyafetlerini giyme, yemek yeme ve diğer farklı aktivitelerin hiçbirisini, kendi başına yapamaz. Ayrıca hastanın en agresif  olduğu dönem, bu dönemdir. Gereksiz yere saldırgan tavırlar sergileyebilen hasta, konuşma ve anlama becerisini önemli ölçüde kaybetmiştir.

Özetle bu dönemde hasta, beyinsel tüm fonksiyonlarını da neredeyse kaybetmiştir.

Alzheimer  Hastaları Nasıl Ölür?

Alzheimer  hastaları, genellikle kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bunun en büyük sebebi, aylarca ve hatta belki yıllarca, yatağa bağımlı hareketsiz bir şekilde yaşamalarıdır. Ayrıca hastanın enfeksiyonlara karşı azda olsa kalmış direnç boyutu, yaşam süresini belirleyici etkenler arasındadır.

Hastalığın son evresi ağırlaştıkça, hastanın vücudu basit enfeksiyonlarla dahi savaşamaz hale gelir. Diğer yandan iştahın hızlı bir şekilde kesilmesi ve hastanın bu nedenle güç kaybına uğraması, hastanın ölüm sürecini hızlandırmaktadır.

Alzheimer Hastaları Neden Ölür?

Bilim insanlarının dünya çapında Alzheimer  hastalığını önlemek ya da yavaşlatmak için yaptığı, birçok önemli çalışma mevcuttur. Ancak şimdiye kadar, ciddi anlamda önemli bir sonuca ulaşılamamıştır. Peki, Alzheimer  hastaları neden ölür? Genel ölüm sebepleri nelerdir?

Tedavi edilmesi henüz mümkün olmayan Alzheimer , dejeneratif bir hastalıktır. Hastalık gün geçtikçe kişinin beyin hücrelerinin ölerek yok olmasına neden olur. Vücudun gücünü tamamen yitirmesi ve hastaların hareketsiz yatağa bağımlı yaşamaları, başta felç ve kalp krizi gibi diğer önemli sağlık problemlerine neden olarak, hastanın ölmesine neden olmaktadır.

Diğer yandan Alzheimer  hastaları neden ölür? Sorusuna verilecek cevaplardan birisi de, hastaların geçirmiş olduğu ağır yaralanmalı kazalardır. Hasta yatağa bağımlı olmasa bile, demans hastalığı son evresi hastanın dengesini kuramadığı evre olarak da göze çarpmaktadır. Hasta bazen kendine gelip ayağa kalkarak kendi işini yapmaya çalıştığında, dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybedebilmektedir. Daha basit evresinde ise, araç kullanan hastanın trafik kazası yapma riski önemli ölçüde yüksektir. (2)

Alzheimer  hastaları neden ölür? Sorusuna cevaplar verdik. Alzheimer  hastalığı hakkında farklı ve en yeni bilgileri, sitemizin diğer sayfalarında detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.