Alzheimer Hastalarında Uyku Problemleri

Uyku eksikliği, bunamadan muzdarip olanlar için büyük bir sorundur. Alzheimer hastaları sıklıkla uyku yoksunluğu ve uyku bozuklukları yaşarlar.

Zayıf uykunun olumsuz etkileri tartışılmaz. Stresi artırabilir, bilişsel işlevi etkileyebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Bu sorunlar Alzheimer hastalığı olan kişilerde şiddetlenir. Uykusuzluk ve Alzheimer, uyku apnesinde olduğu gibi birlikte seyreder. Bununla birlikte, Alzheimer hastalarında uyku problemleri nedenleriyle birlikte ortaya çıkarılamamıştır. Yani Alzheimer’ın uyku üzerindeki etkisi henüz kanıtlanamamıştır.

Alzheimer Hastalığı Hakkında Biraz Bilgi

Alzheimer en yaygın demans şeklidir ve milyonlarca insanı etkilemektedir, bu sayının nüfus yaşlandıkça artması beklenmektedir. Alzheimer yaşlanma ile yakından ilişkili olsa da, normal bir durum değildir. Alzheimer hastalığı kişinin düşüncelerini, anılarını ve konuşmasını etkiler, bu sayede halihazırda yaptığınız günlük etkinliklerin çoğunu gerçekleştirmeyi de zorlaştırır. Bu bilişsel engeller, beyin dokusunun kaybolmasıyla sonuçlanır.

Alzheimer Hastalarında Uyku Problemleri

Alzheimer hastaları için yeterince uyku uyuyamamak yaygındır. Uykudaki bozulmalar genellikle hastalığın evresine bağlıdır. Erken dönemlerde olanlar uyandıklarında yorgun veya şaşırmış hissedebilirler, ancak progresyon yaşayanlar gece boyunca sık sık uyanabilir veya gün içinde rastgele bir saatte uyuyabilirler. Hastalık ne kadar ilerlemiş olursa, düzenli ve kesintisiz bir uykunun olduğu gece o kadar az olasıdır.

Alzheimer hastalarında uyku problemleri göülmesi her türlü olumsuz etkiyi beraberinde getirir. Sadece Alzheimer ​​hastalarını daha da yorgun ve dezavantajlı hale getirmekle kalmaz, metabolizmasını, vücut ısısını ve uyku döngüsünü değiştirir. Uyku ayrıca, beynin kendi kendini temizlemesi için bir fırsat yaratır, sinirsel aktivitenin atık ürünlerini temizleyerek bir tür detoks sağlar.