Alzheimer Son Evresi Kaç Yıl Sürer?

Hastanın yaşantısında birçok problemle karşılaşmasına neden olduğu gibi, Alzheimer özellikle hastalığın son evresinde hastaya bakan kişinin hayatını da oldukça olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Peki Alzheimer son evresi kaç yıl sürer? Hastalığın son evresinde, neler yaşanır? Alzheimer evreleri ve hastalık hakkındaki tüm detaylar, yazımızın devamında.

En Sıkıntılı Dönem: Alzheimer Son Evresi

Alzheimer Son Evresi Kaç Yıl Sürer

Alzheimer Son Evresi Kaç Yıl Sürer

Alzheimer son evresi de dahil olmak üzere, Alzheimer evreleri toplamda 7 evreye ayrılmaktadır. Hastalık başlangıç evrelerinde hasta çevresini fazla etkilemeyecek düzeyde olsa da, ilerleyen evrelerinde hem hasta için, hem de hastanın bakımını üstlenmiş kişi ve diğer aile bireyleri için, son derece sıkıntılı geçen bir süreçtir. Alzheimer son evresi itibariyle, hastayı bakıcısına tam bağımlı kılan evredir. Bu evrede hasta yakını sabırlı olmalı, hastaya olan ilgisini geçmiş dönemlere göre artırarak bakımına devam etmelidir.

Demans hastalığının son evreleri görüldüğünde hasta konuşmakta zorluk çekebilir, tuvalet ihtiyacı da dahil kendi ihtiyaçlarını tek başına göremeyebilir, şekil ve ses algısı son derece değişebilir ve hatta kızını annesi, oğlunu ise babası zannedebilir. Kısacası Alzheimer son evresi, hastalığın en ciddi anlamda sabır gerektiren sıkıntılı sürecidir.

Yapılan araştırmalara bakıldığında, ülkemizde yaklaşık 300 bin civarında Alzheimer hastası olduğu görülmektedir. Tedavi süreci inanılmaz derecede zor olan Alzheimer, halk arasında bunama olarak adlandırılmaktadır. Başlangıç evresi dahil edildiğinde ise istatistiklere göre hastanın yaşam süresi, 3 ile 20 yıl arasında değişmektedir. Orta evrede hastalığın tüm belirtileri net bir şekilde görülmekle birlikte, en zor evresi doğal olarak demans hastalığının son evreleri olarak kabul edilmektedir. (1)

Alzheimer Son Evresi Kaç Yıl Sürer?

Alzheimer son evresi, hastanın zorluklarla dolu olsa da yaşamını devam ettirebilmesi için, bir başkasına tam bağımlığı olduğu evredir. Hasta artık, ciddi anlamda zihinsel problemler yaşamaya başlar. Demans son evre de hasta, artık kendisinin kim olduğunu dahi unutacak seviyeye gelmiştir.

Beslenmesini dahi başkasının yardımı olmadan yapamazken, yardım aldığı halde bile beslenirken sıkıntılar yaşamaktadır. Fiziksel hareketleri ise, tamamen kısıtlanmıştır. Demans son evre aynı zamanda hastanın, istem dışı ve anlamsızca tekrarlayıcı hareketlerinin yaşandığı evredir.

Hastanın arkadaşlarını ve hatta çocuklarını dahi tanıyamadığı süreç olan Alzheimer son evresi, ayrıca hastanın idrar problemlerinin başlı başına sorun olduğu süreçtir. Hasta öksürme, yutkunma ve buna benzer hayati reflekslerini, bu süreçte kaybetmektedir. Örneğin yemek yerken yiyeceğin, nefes borusuna kaçması ve akciğerlerine ulaşması muhtemeldir. Böyle bir durumda hasta öksürmesi refleksini yitirdiği için, yiyeceğin anlık olarak dışarı atılmasını sağlayamamaktadır.

Alzheimer son evresi kaç yıl sürer sorusunun cevabına gelecek olursak, yapılan araştırmalara göre 2-ile 8 yıl arasında olduğunu söyleyebiliriz.  Ancak hastalığın kanser gibi direkt olarak öldürücü bir hastalık olmaması sebebiyle, Alzheimer son evresi süresi hakkında çok net tahminler vermek mümkün değildir.

Burada hastanın farklı hastalıklarının olup olmadığı, enfeksiyonlara karşı direncinin zayıflama derecesi ve daha birçok faktör, daha belirleyici etken olabilmektedir.

Alzheimer Evreleri

Alzheimer evreleri, 2011 yılında yapılan çalışmalar neticesinde, aşağıdaki evreler şeklinde tanımlanmıştır.

Klinik öncesi evre:

Hastanın ya da doktorun, hastalığın varlığından haberlerinin olmadığı evredir.

Hafif Kognitif Bozukluk:

Hastanın kendisi ya da yakınları tarafından, görülen belirtilerden şüphelendiği evredir. Hastada yavaş yavaş unutkanlık vakaları görülse de, hastanın normal yaşantısında önemli aksaklıkların görülmediği süreçtir.

Erken Orta Dönem:

Hastanın yavaş yavaş kelimeleri hatırlayamadığı ve unutkanlık gibi sorunları, daha sık yaşadığı Alzheimer evreleri arasında yer alır. Aynı zamanda hasta, sosyal ortamdan kendisini soyutlamaya başlamaktadır.

Ciddi Orta Dönem:

Alzheimer evreleri arasında, hastalığın ciddi boyuta ulaştığı evrelerden birisidir. Bu evrede hasta, kişisel ihtiyaçlarını göremeyecek düzeye gelmektedir.

İleri ve Ciddi İleri Dönem:

Demans hastalığının son evreleri arasında yer alan bu evre, tam olarak Alzheimer son evresi olarak tanımlanmaktadır. Hastalığın, en ciddi boyuta ulaştığı süreçtir. Bu evrede hasta hayatını idame ettirmek için, tamamen dışarıya bağımlı hale gelmektedir. (2)