Alzheimer Testi Nasıl Yapılır?

Bilindiği üzere kişinin önce beyinsel yetilerini, sonrasında ise işlevsel yetilerini kaybetmesi sonrasında ortaya çıkan hastalığa Alzheimer hastalığı denilmektedir. Kişinin hasta olup olmadığını anlamak, Alzheimer testi ve yapılan muayeneler ile mümkün olmaktadır.

Özellikle 60 yaş üzeri insanlarda çok daha sık görülen hastalık, hastanın tüm yaşamını olumsuz yönde etkilediği gibi, ilerlemiş evrelerinde ise kendisine bakan ya da aynı evde yaşayan insanların yaşam biçimlerine de olumsuz yönde katkı sunmaktadır. Özellikle hastalığın sonuncu evresinde, hasta kadar bakımını yapan kişi içinde, büyük sorunlar doğurmaktadır.

Toplum geneli baz alınarak yapılan uzman araştırmalarına baktığımızda, hastalığın 60-80  yaş arasındaki insanlarda görülme sıklığı yüzde 12 düzeyindeyken, 80 yaşını aşmış kişilerde ise bu oranın, yüzde 50 civarlarına çıktığını görmekteyiz.

Halk arasında bunama hastalığı olarak da adlandırılan Alzheimer’a nelerin kesin olarak neden olduğu bilinmese de, hastalık için birtakım önemli risk faktörleri olduğu da saptanmıştır.

Soyut düşünme yetisi kaybetme, ağır hafıza kaybı, aşırı sinirlilik hali, kişisel karmaşa, garip ve şüpheci davranışlar, çok yakın zamanı unutma ve hatta tanıdığı yüzleri ve isimleri unutma gibi belirtileri bulunan Alzheimer için, muayene ve Alzheimer testi sonuçlarına göre tanı konulmaktadır.

Alzheimer Testi Nasıl Yapılır?

Alzheimer testi tıbbı testlerin yanı sıra, tıbbı olmayan testlerle de yapılabilmektedir. Ancak burada en bağlayıcı olanı, elbette ki tıbbı testlerdir. Aynı zamanda şüphe duyduğunuz yakınlarınıza sizde basit bir test hazırlayarak, Alzheimer şüphenizin haklı ya da yersiz olduğuna karar verebilirsiniz.

Ön Muayene Testi

Tüm testlerden önce, doktorun yapmış olduğu Alzheimer testi olan ön muayene testinde doktor, hastanın ya da yakınının anlatacaklarını dikkatli bir şekilde dinleyerek, anlatılanlara göre çekirdek bulguyu bulmaya çalışır. Şayet hekim hasta için net olabilecek bir bulguya ulaşmışsa, bu kez diğer testlere geçecektir.

Nöropsikolojik Testler

Hastada Alzheimer bulguları olup olmadığına bakmak için, psikolog doktor hasta için mini mental durum testi, tarama testi, çekirdek bulgunun kesinlik kazanıp kazanmadığı ve diğer faktörlerin varlığına dair bir bulgu olup olmadığına bakmak için, nöropsikolojik testler uygular. Bu test ise, hastanın hafıza durumu, günlük yaşantısındaki davranış biçimleri ve bu davranışlarla bağlantılı somut veriler gibi, farklı testlerden oluşmaktadır.

Nörofizyolojik Testler

Alzheimer şüphesiyle hastaneye başvuran kişiler için yapılan bir diğer Alzheimer testi ise, nörofizyolojik testlerdir. Burada yapılacak incelemeler ayırıcı tanı özelliğinde olduğu için, teşhis açısından son derece önemlidir.

Mini Mental Test

Bu test ise hastanın hesaplama ve dikkat kabiliyeti, hafızasının genel durumu, konuşma kabiliyeti ve hatırlama gibi, farklı 5 başlıkta toplanmaktadır. 11 maddeden meydana gelen mini mental Alzheimer testi, 30 puan olarak değerlendirilmektedir. Test sonucunun 24-30 puan arasında çıkması, normal kabul edilmektedir.  Puanlamanın 24’ün altında çıkması durumu, kognitif bozukluk için bir işaret kabul edilmektedir.

Radyolojik İncelemeler

Bu testte ise bilgisayarlı tomografi (BT) ya da MR ile, beynin tutulan bölgeleri saptanmaktadır.  Bazı durumlarda beynin kaybedilen bölümünün ölçüsünü görebilmek için, fonksiyonel MR ya da volümetrik MR’da bu test içerisine dahil edilebilmektedir.

Nükleer Tıp Testi

Gelişen teknoloji sayesinde son dönemlerde kişilerin demans durumlarında ve normal hayatta, beynin nasıl bir metabolizmaya sahip olduklarını ayrıştırmak için kullanılan bir Alzheimer testi olarak bilinmektedir. Ancak nükleer tıp incelemeleri oldukça pahalı olması sebebiyle, genellikle hastalığın ileri aşamalarında kullanılmaktadır.

Alzheimer Saat Testi

Alzheimer Saat Testi

Saat Çizim Testi

Diğer bir Alzheimer testi ise, saat çizimi testidir. Bu testte hastadan bir saat çizerek rakamları içine yerleştirmesi ve kendisine söylenen zamanı, saatin içerisinde işaretlenmesi istenir. Bu test hastanın nasıl bir kişisel beceriye sahip olduğunu, söyleneni anlayarak planlama yeteneğinin nasıl işlediğini görmek için uygulanmaktadır.

Laboratuvar ve Genel Testler

Hasta hakkında bazı genetik bilgiler toplamak ve hasta için ayırıcı tanı koyabilmek için yapılmaktadır. Glukoz ölçümü, hemoglobin, troid hormonları, sedimantasyon, B12-Folik asit, karaciğer fonksiyon testleri ve elektrolitler gibi farklı testler mutlaka yapılır.

Alzheimer Testi Yapan Hastaneler, yukarıda bahsettiğimiz tüm testleri ve daha fazlasını yapan sağlık kuruluşları olup, hastalığın erken teşhisi için şüphe duyulan durumlarda mutlaka başvurulması gereken yerlerdir.

Ülkemizdeki tüm fakülte hastaneleri, psikoloji branşında doktor çalıştıran hastaneler, Alzheimer testi yapan hastaneler listesinde yer almaktadır. Bu nedenle bulunduğunuz şehirde, rahatlıkla bu testi yapabilecek yeterliliğe sahip hastane bulmanız mümkündür. (1)

Alzheimer Testi Yap

Her şeyden önce kendiniz ve bir yakınınız için Alzheimer şüphesi duyuyorsanız, evde kendi kendinize basit bir test yapmanız mümkündür. Aşağıda verilen sorulara benzer soruları çoğaltarak, belli bir puanlama verebilirsiniz. Yapacağınız Alzheimer belirtileri testi, size hastalığa dair şüphenizle ilgili biraz daha net bilgiler verecektir. Aşağıda sizler için hazırladığımız, basit bir Alzheimer belirtileri testi yer almaktadır.

  • Yeni tanıdığınız ama birkaç kez görüşüp sohbet ettiğiniz kişilerin isimlerini, genellikle unutuyor musunuz? (Evet -1, Hayır unutmuyorum +1 puan)
  • Hangi mevsimde olduğumuz, genellikle hemen aklınıza geliyor mu? (Hayır -1, Evet +1)
  • Daha önceden tanıdığınız bir mekanda olduğunuzu, bazen unuttuğunuz oluyor mu? (Örneğin: Çocuğunuzun okulu, sıklıkla gittiğiniz bir park vb) (Evet -1, Hayır +1)
  • Yemek yaparken, ocağın altını hangi sıklıkta açık unutuyorsunuz? (Sıklıkla -1, Pek unutmam +1)
  • Aklınızda bir planlama olduğunda, hemen ve sıklıkla unutuyor musunuz? (Evet -1, Hayır +1)
  • Size gösterilen geometrik şekilleri, rahat bir şekilde çizebiliyor musunuz? (Hayır -1, Evet +1)
  • Konuşma bozukluğunuzun, geçmiş dönemlere göre daha fazla olduğuna inanıyor musunuz? (Evet -1, Hayır +1)
  • Telefon, cüzdan ve çanta gibi eşyalarınızı, gittiğiniz yabancı mekanlarda unutma sıklığınız nedir? (Çok sık unuturum -1, Genellikle unutmam +1)
  • Anahtarınızı sık sık unutur musunuz? (Evet -1, Hayır +1)
  • Arabanızı park ettiğiniz yeri unutur musunuz? (Çok sık unuturum -1, Neredeyse hiç unutmam +1)

Şüphelendiğiniz bir yakınınız için, yukarıdaki sorulara benzer soruları 30 soruya tamamlayarak Alzheimer  testi yapabilir, ya da kendiniz için böyle bir test yapılmasını bir yakınınızdan isteyerek cevaplayabilirsiniz. Sorulan 30 sorunun puanlamasında 24 puanın altına düşmüşseniz, bir doktor kontrolüne gitmeniz, daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca 30 soruya ilave olarak benzer farklı bir 30 soru daha hazırlayıp iki testten çıkan puanlamanın ortalamasını almakta, daha yararlı bir test yapmanızı sağlayacaktır. (2)