Demans Hastalarının Ömrü Ne Kadardır?

Zihinsel becerilerin hastalığa bağlı olarak zayıflama durumu olarak kabul edilen Demans, her yaşta görülebilecek hastalıklardan birisidir. Demans hakkında en sık sorulardan birisi olan Demans hastalarının ömrü ne kadardır sorusunun cevabını ve hastalıkla ilgili diğer detayları bulacağınız yazımızda, demans ve Alzheimer hastalıkları arasındaki ilişkiye de değineceğiz.

Demans hastalığının en önemi nedeni, Alzheimer hastalığıdır. Bunun yanı sıra beynin zayıflamasına neden olduğu için, demans olma riskini artıran tam 200 hastalığın varlığı bilinmektedir. Bu nedenle demans hastalarının ömrü hakkında bir öngörüye varabilmek için, hastalığa neden olan diğer hastalıkların önemi ve boyutunu da net bir şekilde bilmek gerekmektedir.

Demans Yaşlılığın Değil, Bir Hastalığın Sonucudur

Demans hastalarının ömrü hakkında yapılan çalışma sonuçlarına yer vermeden önce, hastalık hakkındaki yanlış bilgi ve algılar hakkında bilgi vermek, daha yararlı olacaktır. Demans ile ilgili en yanlış algılardan birisi, hastalığın sadece yaşlılıktan dolayı görüldüğü bilgisidir. Oysaki demans hastalığı yaşlılığın sonucu değil, bir hastalığın sonucudur. Yaşlılık olgusu ise, hastalık için en önemli risk faktörleri arasındadır.

Demans Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Demans Hastalarının Ömrü Ne Kadardır

Demans Hastalarının Ömrü Ne Kadardır

Kendisinde ya da bir yakınında demans belirtileri görülen kişilerin akıllarına ilk geren soru, demans hastalığının ölümle sonuçlanan bir etkisinin olup olmadığı ve demans hastalarının ömrü ne kadardır sorusu olmaktadır.

Bu sorunun en önemli cevabı, hastalığın Alzheimer düzeyinde olup olmadığıdır. Alzheimer düzeyinde olan hastalığın ise, Alzheimer son evresi olup olmadığı dikkate alınarak cevaplanmalıdır. Gerek demans hastalığı, gerekse Alzheimer, direkt olarak öldürücü etkiye sahip hastalıklar arasında yer almadığı için, hastaların ömrü hakkında net bir bilgi vermek mümkün değildir. (1)

Ancak Alzheimer son evresine ulaşan hastalara, 2 ile 8 yıl arasında yaşam süresi öngörülmektedir. Bu süre ise, bu evrede hastanın tamamen başkasına bağımlı olarak yaşamasından ve yatalak duruma gelmesinden kaynaklanmaktadır.  Bu nedenlerle, demans hastalarının ömrü hakkında net bir şey söylemek mümkün olmasa da, Alzheimer hastalarının ömrü hakkında biraz daha yakın öngörü yapmak mümkündür.

Alzheimer ve Demans İlişkisi

Her demans hastalığı Alzheimer zannedilse de, aslında durum bunun tam tersidir. Yani her Alzheimer hastalığı, aynı zamanda bir Demans hastalığıdır. Demans hastalığı da Alzheimer gibi benzer belirtiler gösteriyor olsa da, Alzheimer’in ileri evreleri çok daha farklı bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Bu sebeple her Demans hastasına, Alzheimer demek mümkün değildir. Demans belirtilerinin görüldüğü ya da hastalığın farkında olan kişiler ise, hastalığı Alzheimer zannederek, Alzheimer hastalarının ömrü hakkında araştırma yaparak elde ettikleri bilgilerle telaşa kapılmaktadır.

Demans Hastalığının Tedavisi ve Kalıtım

Demans genellikle kalıtsal bir hastalık olmayıp, hastalığın frontotemporal demans olup olmadığı önemlidir. Zira bu tip demans hastalıklarının yarıya yakını, genetiktir.

Demans hastalığının tedavisi ise, hastalığa sebep olan diğer hastalıklara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Hafifletme tedavileri ve pratik destekler, hastalığın özellikle başlangıç evrelerinde oldukça önemlidir.

Hasta ve hasta yakınlarının hastalık hakkında detaylı bilgi sahibi olması, hastalığın tüm aşamalarında oldukça yararlı bir sürecin gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.  Demans hastalığının tedavisi için aynı zamanda, zamanında ve tam teşhis diğer hastalıklarda olduğu gibi oldukça önemlidir. Erken tanı konulması halinde, demans semptomlarına etki eden bir takım hastalıklar tedavi edilebilmektedir.

Demans hastalığında, semptonların sebeplerinin detaylı bir şekilde bilinmesi önem taşımaktadır. Hastalığın biraz daha ilerlemiş durumlarında, hasta Alzheimer’da olduğu kadar olmasa da, bazen günlük aktivitelerini yapmak için bir başkasının yardımına ihtiyaç duyabilir.

Hastalığın etkisini tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi ya da ilaç bulunmasa da, etkilerini azaltacak ilaçlar ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

Demans Risk Faktörleri

Bir kişinin ömrü boyunca demans olma riski, %20 civarındadır. Kadınlarda ise bu oran, yüzde 30 düzeylerine çıkmaktadır. Her ne kadar demans hastalığı kesin yaşlılık hastalığı olmasa da, 90 yaşını aşmış insanlarda risk grupları arasında yer almaktadır. Sigara içenler, bir takım farklı hastalıkları bulunanlar ve genetik nedenlerde,  demans risk faktörleri arasında yer bulunmaktadır. (2)

Demans hastalarının ömrü ne kadardır başlıklı yazımızın dışında, Alzheimer ve demansla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için, diğer sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.