Demans ve Alzheimer Arasındaki Fark Nedir?

Demans ve Alzheimer birçok yönden ortak belirtiler taşır. Ancak bu iki hastalık da birbirinden farklıdır. Demans hastalığı halk arasında bunama olarak bilinir. Bunama birçok kişinin etrafında, özellikle de yaşlı bireylerde gözlemlenen bir hastalıktır. Demans hastalığı daha geniş bir kesme hitap eder. Ancak Alzheimer hastalığı daha çok kendine özgü fizyolojik belirtiler barındırır. Bazı doktorlar bile demans ve Alzheimer hastalığı arasında ayrım yapamayabilir. Bazı doktorlar eskiden Demans şimdi Alzheimer oldu bile der. Ancak biri diğerinin alt kümesidir diyebiliriz. Bu yüzden Demans Alzheimer farkı barizdir.

Demans Alzheimer Farkı Nedir?

Demans ve Alzheimer Arasındaki Fark
Demans ve Alzheimer Arasındaki Fark

Demans hastalığı beyinde birlikte görülen belirtiler ya da tek bir belirti olarak ortaya çıkar. Yani bir sendromdur. Demans bir hastalık olarak teşhis edilmez. Daha çok hafıza kaybı, düşünme sorunları ve konuşma güçlüklerini kapsar. Demanslar beyin hücrelerinin hasar görmesiyle ortaya çıkar. Alzheimer hastalığı ise tau proteinlerinin birikmesi, beta ailoid plakları gibi daha keskin belirtilere sahiptir ve beyni yok eder. Bu yüzden Demans Alzheimer farkı kapsamında Alzheimer Demans’ın en yaygın sebeplerinden biridir.

Bir kişiye Demans teşhisi koyabilmek için kişinin bilişsel işlevlerinde bozulma ve davranış değişiklikleri olmalıdır. Herkesin hafızası süper olmaz. Bazı kişiler ise yaşla beraber bellekleri zayıflayabilir, bazı durumlar unutulabilir. Ancak bu durumda unutkanlık günlük yaşamı etkileyecek aşamaya gelirse ve sosyal sorunlar ortaya çıkarsa Demans hastalığı ortaya çıkabilir. Bazı hastalar ise duygularını kontrol etmekte zorlanır ve kişilik değişikliği yaşayabilirler. Orta seviyede hayat kalitesini düşüren bu rahatsızlıklar ilerleyen safhalarda başka insanlara muhtaç eder hale gelir. Demans hastalığı belirtileri ve işaretleri beyindeki sağlıklı nöronlar öldüğünde, arkadaşlarıyla konuşmadığında ya da doğru çalışmadığında ortaya çıkar.

Tek başına bir nöron beyne fayda etmez. İnsanlar yaşlandıkça beyin hücreleri ölmeye başlar. Bu sebeple Demans hastalığının görülme olasılığı artar ve yaşa bağlı olarak güçlenir. Unutkanlık gibi bilişsel işlevler sekteye uğraması normal yaşlanma sürecinde görülebilir. Ancak bu durum ağır olursa doktora görünmek gerekir. Bu yüzden Demans Alzheimer farkı birinin diğerinin alt kümesi olmasıyla bilinir.