Egzersiz Alzheimer Belirtilerini İyileştirebilir Mi?

Fiziksel egzersiz Alzheimer hastalığı ve bunama için etkili bir tedavi yöntemidir. 2015 Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı’nda (AAIC) sunulan üç yeni çalışma bu durumu ispatlamıştır. Egzersizler birçok hastalığın tedavisinde olduğu gibi Alzheimer tedavisinde de etkili bir şekilde kullanılabilir.

Alzheimer Hakkında Yapılan Çalışma

İlk çalışmada, araştırmacılar hafif ila orta derecede Alzheimer hastalığı olan 200 hastada orta-yüksek yoğunluklu egzersizlerinin etkilerini değerlendirdi. Katılımcılar 16 hafta boyunca denetimli bir egzersiz programına atandılar.

Ekip, egzersiz programındakilerin, Alzheimer hastalarının kontrol grubuna göre daha az nöropsikiyatrik belirtilere sahip olduğunu keşfetti.

Anksiyete, sinirlilik ve depresyon, kontrol grubundakilerde aynı seyretti, ancak egzersiz programındakiler için hafif düzelmeler gözlemlendi. Ekip ayrıca, egzersiz sınıflarının en az %80’ine katılan ve günlük egzersiz yapan katılımcıların zihinsel hızları ve dikkatleriyle ilgili önemli gelişmeler kaydettiklerini tespit etti.

İkinci çalışma, egzersizin Alzheimer hastalığının fizyolojik taraflarından biri üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Alzheimer hastaları genellikle tau karışıklık olarak bilinen beyin lezyonları geliştirir; daha yüksek tau seviyeleri demans ile ​​bağlantılıdır. Bilim adamları tau’yu zihinsel gerilemeyi önleme yolu olarak azaltmak için çeşitli yollar araştırmaya devam ediyor.

Ekip, denetimli aerobik eğitimi alan bir gruba karşı haftada dört kez germe egzersizleri yapan hafif düzeyde bilişsel bozukluğu olan 65 yetişkin seçti.

Altı ay sonra, ekip, aerobik egzersiz grubunun, tau seviyelerinde, germe grubuna kıyasla önemli ölçüde azalma olduğunu keşfetti. Aerobik egzersizler, beyin ve hafıza ile ilişkili olan bölgelerde kan akışını iyileştirdi.

Son çalışma, aerobik egzersizin hafif vasküler kognitif bozukluğu olan hastaların algısını nasıl etkilediğini incelemiştir.

Egzersiz Alzheimer Tedavisinde Kullanılabilir mi?

Bu çalışmalar, fiziksel aktivitenin Alzheimer hastalığı ve demans için potansiyel olarak etkili bir tedavi şekli olduğunu işaret etmektedir. Egzersiz Alzheimer tedavisinde etkili bir şekilde kullanılabilir.