Frontotemporal Demans (Pick hastalığı) Nedir?

Frontotemporal demans ya da bir diğer ismiyle Pick hastalığı tanı konulması en zor demans türlerinden biridir. Birçok hastada görülen belirtiler diğer demans türlerinden farklıdır ve bu nedenle teşhis konulması gecikmektedir.

Bu demans türüne yakalanan birçok hasta, çoğu zaman hafıza muayenesi olmamakta ve demans görüntüleme işlemleri hastaya uygulanmamaktadır. Bunun başlıca nedeni tipik bir demans türü olan Alzheimer gibi belirgin bulgulara sahip olmamasıdır.  Bu durum hastalara yanlış tanılar konulmasına ve yanlış tedavi süreçlerine neden olmaktadır. Birçok hastaya şizofreni ve mani teşhisleri konularak zarar verici tedavi yöntemleri uygulandığı görülmüştür. Bu nedenle Frontotemporal demans belirtileri iyi öğrenilmeli ve her zaman bu risk göz önünde bulundurulmalıdır.

Frontotemporal Demans Hangi Yaşlarda Görülür?

Frontotemporal demans
Frontotemporal demans

Bu demans türü genellikle 40 ve 60 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Fakat 20’li yaşlardan itibaren görülebileceği de unutulmamalıdır. Frontotemporal demans nadir görülen demans türlerinden biridir. Hastalığın özellikle orta erişkinlik yaşlarında görülmesi, daha genç bir hasta tablosu çizmektedir. Bu durum da demans tanısının konulmasını geciktiren başlıca etmenlerden biridir.

Frontotemporal Demans Belirtileri

Frontotemporal demans özellikle kişilik ve sosyal davranış bozukluklarına neden olmaktadır. Bunun başlıca nedeni hastalığın beynin ön tarafını etkilemesidir. Beynin bu kısmı planlama, karar verme, duyguların düzenlenmesi ve kişilik özellikleri gibi becerileri kontrol etmektedir.

1-) Sosyal Davranış Bozuklukları

Hastanın sorumluluk bilinci kaybolduğundan, uygunsuz ve düşüncesiz davranışlar gösterebilmektedir. Hırsızlık vb. davranışların ortaya çıktığı sıklıkla gözlemlenmiştir. Ancak hasta yaptıklarının bir sorun teşkil ettiğini kavrayamamaktadır.

2-) Duygusal Körelme

Hastalar duygusuz ve kayıtsız hale gelir. Birçok hastada sempati ve empati yeteneklerinin köreldiği görülmüştür.

3-) Duyguları Algılayamazlar

İnsanlar birbirlerinin ruh halini ve duygularını yüzlerinden anlayabilmektedir. Fakat Frontotemporal demans hastaları karşısındaki kişinin duygusunu anlayamaz, bu yeteneği körelmiştir.

4-) Davranış Kontrolü Bozuklukları

Hastalar eski davranışlarıyla tamamen zıt bir kişilik ortaya koyabilir. Örneğin çok sakin bir hasta hareketli hale gelebilirken, çok aktif bir hasta da içine kapanık hale gelebilir.

5-) Hastalığı Kabullenmezler

Hasta olduklarını kabullenmedikleri gibi kendilerine hasta muamelesi yapılmasını da istemezler.

6-) Konuşma ve Dil Yeteneğinin Bozulması

Hastalarda herhangi bir konuşma kaybı görülmese de kendilerini ifade etmekte zorlandıkları görülmüştür. Zamanla kendini ifade etme istekleri de köreleceğinden, hastaların konuşmaları kalıplaşmış ifadeler haline gelebilir.

7-) Konsantrasyon Sorunları

Hastaların dikkati çok çabuk dağılır ve uzun süre konsantre olamazlar.

8) Beslenme Sorunları

Hastalarda tokluk hissi kaybedildiğinden aşırı yemek yeme görülebilir ve bunun sonucunda da kilo almaları kaçınılmazdır.

Frontotemporal Demans Nedenleri

Beyin dokusunun fronto ve temporal bölgelerinde görülen bozulma sonucunda Frontotemporal demans hastalığı ortaya çıkmaktadır. Hastalığın ortaya çıkışında en büyük faktör genetik yatkınlıktır. Hastaların hemen hemen yarısında hastalığın genetik mutasyonlar sonucunda ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Frontotemporal demans hastalığı genellikle erkeklerde görülmektedir. Yüksek tansiyon, ruhsal sorunlar, tiroid hastalığı ve aşırı alkol tüketimi bu hastalığa neden olabilmektedir.

Frontotemporal Demans Tedavisi

Bu hastalık günümüzde tedavi edilememektedir. Ayrıca hastalığın ilerlemesinin engellenmesi de mümkün değildir. Yapılacak tedavilerde yalnızca davranış bozukluklarının kontrol altına alınması hedeflenmektedir.