Lewy Cisimcikli Demans Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Bireylerde planlama, düşünme ve iletişim kurma yetilerinin zayıf olması durumuna, kısaca demans denilmektedir. Demans hastalığına, beyindeki farklı hastalık ve hasarların neden olduğu bilinmektedir. En sık görülen demans çeşidi ise, Lewy body demans olarak da bilinen, Lewy cisimcikli demans rahatsızlığıdır.

Bahsettiğimiz demans rahatsızlığı, yeni bir hastalık tanısı sayılmaktadır. Genellikle 65 yaş üzerinde görülen bu rahatsızlık adını, beyinde yer alan küçük proteinlerden almaktadır.

Lewy Cisimcikli Demans Belirtileri

  • Kişi halüsinasyonlar görülmeye başlar.
  • Nesneleri, 3 boyutlu olarak algılamakta ve mesafe tanımlaması yapmakta zorluk çekilir.
  • Kaslarda olağan dışı katılaşma görülür.
  • Parkinson hastalığının farklı belirtileri de, Lewy cisimcikli demans belirtileri arasında yer almaktadır.
  • Uyku esnasında, farklı sesler çıkarmakta bir belirti olarak kabul edilmektedir.
  • Uykuda el kol hareketlerinin yapılması da, basit bir belirtidir.
Lewy cisimcikli demans
Lewy cisimcikli demans

Kişinin Genel Durumu Değişebilir

Yukarıda sayılan belirtilerin dışında, bireyde görülen belirtiler daha fazla belirginleşmeye başlar. Belirtilerin ağırlaşmasıyla birlikte kişi fiziken ve ruhen, hastalıktan daha ciddi derecede etkilenmektedir. Kendisini uzun süreli halsiz hissetmesi nedeniyle, daha uzun uyumaya başlar.

Süreç ilerledikçe, dikkat eksikliği problemleri de sıklıkla görülmeye başlayacaktır. Lewy cisimcikli demans belirtileri arasında, kişinin her gün farklı bir karakterdeymiş gibi davranması da mümkündür. Kan basıncında sıklıkla iniş ve çıkışların olması da, bu demans çeşidinin belirtileri arasında yer almaktadır.

Erken Tanı Önemlidir

Her rahatsızlıkta olduğu gibi, Lewy cisimcikli demansta da erken tanının konulabilmesi oldukça önemlidir. Basit testlerle tanı konulamayan rahatsızlık, farklı birçok test ve muayeneler sonucunda konulabilmektedir. Ayrıca uzmanın hasta yakınları ile irtibatlı bir şekilde, rahatsızlığın teşhisi sürecini gerçekleştirmelidir.

Demans hastalığının tam olarak tetkik edilebilmesi için 1 ile 1,5 ay arasında bir süre gerekmektedir. Belirtilerin görülmesi halinde bir an önce muayene yapılarak tanı konulmalı, hastalığın tedavisine ivedilikle başlanmalıdır.

Henüz hastalığı kesin olarak iyileştirecek bir tedavi yöntemi olmasa da, etkilerini önemli ölçüde azaltacak ilaç ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu sebeple erken tanının konularak bir an önce tedaviye başlanması, hastalığın etkilerini en aza indirebilmek için hayati öneme sahiptir.

Etkilerini Azaltacak Farklı Yöntemler

Hastalığın belirtileri arasında yer alan halüsinasyon görülmesini engellemek için verilen nöroleptikanın, hasta üzerinde oldukça ciddi yan etkileri görülebilmektedir. Bu sebeple bu tip ilaçlar, hastalığın tedavisinde zorunlu olmadıkça tavsiye edilmemektedir.

Diğer yandan Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklarda kullanılan ilaçların, bu demans türünün ilk evrelerinde de faydalı oldukları bilinmektedir.

Demans hastalarının, özellikle hastalığın ilerlemesiyle beraber desteğe ihtiyaçları olduğu bilinmektedir. Bu destek bireyler üzerinden sağlanmakla birlikte, yardımcı araç ve gereçlere de ihtiyaç duyulabilmektedir. İlaçla tedavi yöntemlerinin dışında Lewy cisimcikli demans tedavisi için, özel eğitim tedavi yöntemleri de oldukça önemlidir.