Özel Bir Enzim Alzheimer Tedavisinde Umut Olabilir

Journal Science Advances dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, araştırmacılar DNA onarım mekanizmasının Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar için ileri tedavi ve önleme seçeneklerine yol açabileceğini öne sürüyorlar. Bu durumda Alzheimer tedavisinde umut olarak görülüyor.

Alzheimer Tedavisinde Umut

DNA hasarının cevabı, vücutta meydana gelen bozulmaların DNA’nın hücre ölümüne ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimine yol açabileceğinden dolayı gelişmesi için gereklidir.

Tek sarmallı kopmalar (SSB) DNA onarımını engelleyebilir ve genomik instabiliteyi artırabilir. Bu verilere dayanarak, araştırmacılar, RNA polimeraz II (Pol II) adlı özel bir enzimin, DNA bobini boyunca ilerleyerek SSB’leri algıladığını keşfettiler. Bu, DNA onarımını başlatmak için çeşitli reaksiyonları tetikleyecektir.

Deney, araştırmacıların SSB’leri bir model DNA sistemine yerleştirdiğini ve SSB’lerin Pol II’nin bobinler boyunca hareket etmesini nasıl etkileyeceğini gözlemlediler. Pol II enzimi, histon içermeyen DNA’da histonlara bağlı DNA’da kırılmalara rastlandığında seyahat etmeyi bıraktı.

Daha önce, araştırmacılar DNA onarımının yalnızca histonsuz DNA’da düşünülebileceğine inanıyorlardı. Yeni bir DNA onarımı seçeneğinin hastalıkların tedavisinde yeni yöntemler getirebileceği sonucuna varmışlardır.