Halk arasında adı bunama olarak da anılan Alzheimer hastalığı hafızayı etkileyen ve ilk olarak yakın geçmişten başlayarak insanın her şeyi […]