Bilindiği gibi her ne kadar farklı tedavi yöntemlerinin demansın etkilerini azalttığı bilinse de, maalesef ki günümüzde demansın kesin bir tedavisi […]