Tükürük Testi Alzheimer’ı Teşhis Edebilir

Yeni bir çalışma, bir kişinin Alzheimer hastalığı riskinin tükürük testi ile tahmin edilebileceğini düşündürmektedir. Bulgular, 2015 Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı’nda (AAIC) bir takım araştırmacı tarafından sunulmuştur.

Tükürük Testi Alzheimer Teşhisinde Kullanılacak

Araştırmanın baş yazarı Shraddha Sapkota ve meslektaşları Alzheimer hastalığı olan 22 katılımcıya karşı tükürük örneklerini incelemek için, hafif bilişsel bozukluğu olan 25 katılımcı ve normal bilişsel işlevli 35 katılımcı kullanmışlardır.

Araştırmacılar, Alzheimer ve MCI’lı katılımcıların tükürüklerindeki daha yüksek spesifik bileşik düzeylerinin daha düşük zihinsel işlevsellik ve düşük bilgi işleme hızı ile ilişkili olduğunu keşfettiler.

Ekip, bu bulguların Alzheimer için daha ucuz ve invaziv olmayan bir teşhis tekniği için umut vaat ettiği sonucuna varmıştır.

AAIC’de Saputo şöyle diyor: “Tükürük kolayca elde edilebilir, güvenli ve uygun fiyatlıdır. Bilişsel düşüşü tahmin etme ve izleme potansiyeline sahiptir. Ancak bu çalışmanın çok erken aşamalarındayız ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Aynı derecede önemli olan, Alzheimer’ın metabolik bileşenini ele almak ve tedavi hedeflerini bulmak için tükürüğün kullanılması olasılığıdır, ki bu hala iyi anlaşılamamıştır. Bu çalışma bizi bu gizemi çözmeye daha da yaklaştırıyor”.

Alzheimer Milyonlarca İnsanı Etkiliyor

Halihazırda, Alzheimer tüm dünyada milyonlarca insanı etkiliyor ve ABD’de altıncı ölüm nedeni olarak tespit edilmiş durumda.