Unutkanlık Hastalığı (Demans)

Unutkanlık hastalığı genellikle yaşlı kimselerde daha sık görülse de, orta yaşlardaki bireylerde de önemli ölçüde görülen hastalıklardan birisidir. Ayrıca unutkanlık hastalığı farklı bir hastalığın belirtisi olarak da düşünülerek, belirtilerinden herhangi birisi görüldüğünde, uzman bir hekim tarafından muayene edilmelidir. Yazımızın devamında unutkanlık hastalığı olan demans ve Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkilere de değineceğiz.

Unutkanlık Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

Unutkanlık Hastalığı

Unutkanlık Hastalığı

Unutkanlık hastalığı her ne kadar bazı belirtiler neticesinde ortaya çıkan bir hastalık olsa da, hastalığın kendisi de farklı hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Genellikle tiroid fonksiyon bozuklukları, vitamin eksiklikleri, depresyon ve sinirsel farklı hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir.

Demans ile Alzheimer hastalığı ilişkisine baktığımızda ise, Alzheimer hastalığının en önemli nedenlerinden birisinin demans, yani unutkanlık hastalığı olduğunu görmek mümkündür. Unutkanlık hastalığı zaman içerisinde ilerleyen hastalık türlerinden birisidir. Günümüzde unutkanlık hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi bulunmasa da, hastalığının ilerleme hızının yavaşlatılmasına yönelik farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. (1)

Aşağıda unutkanlık hastalığı ile Alzheimer arasındaki ilişkileri daha detaylı bir şekilde anlatacağız.

Alzheimer Bir Demans Türüdür

Unutkanlık hastalığının, farklı birçok türü bulunmaktadır. Bunun en sık görüleni ise, Alzheimer hastalığıdır. Yani demans hastalığı ana bir başlık olarak düşünüldüğünde, Alzheimer bu ana başlığın alt başlıklarından birisidir diyebiliriz. Bu bilgilerin yanı sıra, her demans hastasının, Alzheimer hastası olduğunu söylemek mümkün değildir.

Demans Beyin Hücrelerinin Hasarı İle Ortaya Çıkmaktadır

Herhangi bir nedenden dolayı beyin hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan demans, hücrelerin hasar görmesini neticesinde birbirleri ile olan iletişiminin bozulmasıyla görülmektedir. Yani beyin hücrelerinin birbirleri arasında olan haberleşmenin kesilmesi neticesinde, ortaya davranışlar, duygular ve düşünceler anlamında bir takım bozukluklar çıkmaktadır. Burada hangi bölgenin hücrelerinin hasar gördüğü de, hastalığın özelliklerinden hangisinin daha ağır basacağını sebep olmaktadır. Örneğin beynin hafıza alanlarının hücreleri hasar görmesi durumunda, ortaya unutkanlık rahatsızlığının daha ağır olduğu demans hastalığı çıkmaktadır.

Her Unutkanlık Hastalığı Alzheimer Değildir

Unutkanlığı vücudumuzda herhangi bir şeyin ters gittiği şeklinde düşünürsek, unutkanlığın aslında bir ikaz olduğunu anlayabiliriz. Bunun neticesinde unutkanlığın sebebinin tespit edilerek, bazı tedavi yöntemleri ile düzeltilme şansı bulunmaktadır. Ancak bu durum çoğunlukla unutkanlığa sebebin ne olduğu ile alakalıdır. Alzheimera baktığınızda ise, unutkanlığa sebep olan faktörlerden birisi olduğunu görebiliriz.

Bu nedenle her unutkanlık hastalığı, aynı zamanda Alzheimer değildir. Ancak her Alzheimer aynı zamanda bir unutkanlık rahatsızlığıdır.

Her Zaman Hastalık Sonucu Ortaya Çıkmaz

Yukarıda unutkanlığın aynı zamanda bir hastalığın belirtisi, ya da sonucu olarak ortaya çıkabileceğinden bahsetmiştik. Ancak unutkanlık her zaman bir hastalığın belirtisi ya da sonucu olarak ortaya çıkmamaktadır. Bazı durumlarda farklı sebeplerden dolayı da, unutkanlık hastalığına yakalanmadan birçok şeyi unutabiliriz.

Unutkanlığın en sık sebebi ise yoğun bir tempoda gündelik işlerle uğraşırken, stres gibi farklı faktörlerin etki etmesidir. Unutkanlığın birçok sebebi olduğu da, yapılan araştırmalarda görülmektedir. Örneğin b12 vitamini eksikliği, depresyon, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, beyinde hafızadan sorumlu alanları etkileyen tümör, damar yumağı, sağlıksız diyetler, kaygı bozuklukları, folik asit eksikliği ve aşırı derecede sigara kullanımının yanı sıra, bir takım ilaçlar ve hormonal düzensizlikler de, unutkanlığın sebepleri arasında yer almaktadır. Uykusuzlukta, unutkanlık için bir sebeptir. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre, uykusuzluğun da unutkanlığa sebep olduğu yönünde bulgulara rastlanmıştır. (2)

En Sık Görülen 10 Unutkanlık Hastalığı Belirtisi

  • Kişi aklında bulunan telefon numaralarını unutabileceği gibi, randevularını da sıklıkla unutmaktadır. Yakın tarihte olan olayları unutması da, önemli bir belirti olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Hepimizin bazı zamanlarda zihinsel dağınıklık yaşadığı bir gerçektir. Ancak unutkanlık hastalığı görülen kişilerde bu dağınıklık, oldukça ileri seviyede seyretmektedir.
  • Sözel iletişimde görülen problemlerde, demans için önemli bir işaret olarak kabul edilmektedir. Genelde konuşmalarının akıcılığı bozulmakla birlikte, kelime bulmakta da zorluk yaşanmaktadır.
  • Alzheimer gibi sık yaşanmasa da, bazen yavaş yavaş evlerinin yolunu dahi şaşırmaları mümkündür. Ya da ev içerisinde odanın yerini unutması gibi durumlarda, görülmektedir.
  • Mevsimlere uygun giyinme becerisi, kısmi olarak kaybedilmiştir. Bahar ayında hala kışlık kıyafetler giyebilir, son baharın çetin günlerinde ise, yazlık kıyafetleri tercih edebilir.
  • Özellikle küçük boyutlu eşyaların yerlerini karıştırmak, en sık karşılaşılan unutkanlık hastalığı belirtileri arasında yer almaktadır. Kişi anahtar ve gözlük gibi küçük çaplı eşyalarının yerini karıştırabilir.
  • Soyut düşüncelerden uzaklaşabilirler. Örneğin masayı gördüğünde tanıyacak olsa da, o masanın yemek yemek için kullanılacağını düşünemeyebilmektedir.
  • Ani duygusal değişikliklerde, demans hastalığı bulunan kişilerde sıklıkla görülmektedir. Demans hastaları ani ve anlık olarak öfkelenebilmekte ve ağlayabilmektedir. Bu durum son derece yadırganacak bir şey olsa da, onlar için oldukça normaldir.
  • Şüpheci tavırları, gereksiz yere öfke nöbetleri geçirmelerine sebep olabilir.
  • Karar vermekte oldukça zorlanan demans hastaları, kendi kendilerine inisiyatif alma yetisini önemli ölçüde kaybetmiştir. (3)