Vasküler Demans ve Alt Formları

Beyinde görülen kan dolaşımındaki bozukluklarının beyin hücrelerinin ölümüne neden olmakta ve bu nedene bağlı olarak da, vasküler demans ortaya çıkmaktadır.

Alzheimer  tipi demans arasında en sık görülen tip olan vasküler demansın temel nedeni, beyindeki kan dolaşımı bozukluğu olarak gösterilmektedir. Her ne kadar diğer demans çeşitlerinin nedeni tam olarak bilinmiyor olsa da, bu durum vasküler demans için fazla geçerli değildir.

Vasküler demansın tedavisi de, diğer demans türleri gibi %100 değildir. Erken tanı sonrasında erken başlanacak tedavi, vasküler demansın etkilerini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Vasküler Demans Alt Formları

Multi İnfark Denams

Farklı ya da aynı zaman içerisinde görülen etkileri, beyinde daha fazla hasara yol açmaktadır. Nöral dokuda yer alan önemli kütlenin yok olmasına sebep olabileceği gibi, vereceği farklı hasarlarda da derin izler bırakabilir.

Stratejik Tek İnfarkt Demans

Aniden ortaya çıkabilecek küçük çaplı bir inmenin dahi, beyinde büyük hasarlara yol açabileceği alt formlardan birisidir.

Binswanger Hastalığı

Genellikle hissedilmeyen, ancak sıklıkla görülen inmeler bütünüdür. Binswanger hastalığında görülen bu inmeler, beynin derinliklerinde yer alan damarlara zarar vermektedir.

Vasküler Demans Hakkında
Vasküler Demans Hakkında

Vasküler Demans Belirtileri

Vasküler demans belirtileri hakkında maddeler halinde bilgiler verecek olursak, şunları söyleyebiliriz.

 • Yürüyüş koordinasyonunda eksiklikler görülebilir.
 • Uyuşma hissedilebilir.
 • Konuşma ve yutmada görülen zorluklarda, vasküler demans belirtileri arasında yer almaktadır.
 • Dikkat eksiliği ve konsantrasyon bozuklukları, sıklıkla görülebilmektedir.
 • Düşünme yetisinde yavaşlama meydana gelebilir.
 • Hedef belirleme ve karar verme zorlukları yaşanabilir.
 • Konuşurken, konuşmalarda akıcılık kaybı hissedilir derecededir.
 • Yürürken düşme eğilimi gibi denge bozukluklarının görülmesi de, vasküler demansın belirtileri arasında yer almaktadır.
 • Oryantasyon zorluklarının görülmesi mümkündür.
 • Basit hafıza kayıpları yaşanabilir.
 • Ruh halinde dalgalanmalar görülebilir.
 • Nedensiz öfke nöbetlerinin görülmesi de, vasküler demans belirtileri arasında önemli yer tutmaktadır.

Vasküler Demansın Nedenleri

Diğer demans çeşitlerinin aksine vasküler demansın nedeni, önemli ölçüde bilinmektedir. Beyinde görülen kan dolaşımı bozuklukları, vasküler demansın en bilindik nedenleri arasında yer almaktadır.

Vasküler demansın sebepleri arasında, yüksek tansiyonun varlığına dair bulgulara rastlanmıştır. Bunun yanında kontrollü şeker hastalığının demans üzerindeki etkileri de, yine yapılan araştırmalar neticesinde görülmüştür.

Vasküler demansın diğer nedenleri, maddeler halinde şunlardır.

 • Damar sertliği, basit nedenleri arasındadır.
 • Kronik kalp rahatsızlıkları da, demansın nedenleri arasında gösterilmektedir.
 • Uyku esnasında solunum duraksamaları aynı uyku apnesi de, vasküler demans nedenleri arasındadır.

Vasküler Demansın Risk Faktörleri

 • Sigara kullanımı, demansın risk faktörleri arasında yer almaktadır.
 • Hareketsiz yaşam biçimine sahip olan kişilerde, risk altında olan gruplardan birisidir.
 • Bol yağlı ve dengesiz beslenen kişilerinde, demans için risk grubunda yer aldıkları bilinmektedir.
 • Sıklıkla alkol kullanan kişilerin, vasküler demansın görülme riski kullanmayanlara göre daha fazladır.
 • Yüksek tansiyon hastaları
 • Erkek cinsiyete sahip olmakta, risk faktörleri arasında yer almaktadır.
 • Fazla kilolu kimseler ve özellikle obezite hastalarının, demans olma ihtimalleri kilolu olmayanlara göre çok daha fazladır.

Vasküler Demansın Tedavisi

Beynin farklı bölgelerinde oluşan hasarların tedavisi, günümüzde maalesef ki mümkün olmamaktadır. Belirli bir düzende devam eden tedavinin, hastalığın etkilerini önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir. Ancak bunun için, ne kadar erken tanı konulursa o kadar iyidir.

Demansın nedenleri arasında farklı hastalıkların ve hasarların bulunması sebebiyle, tedavisinde tek tip bir uygulama bulunmamaktadır.